Kulcs-szurdok

Uticélok / Erdély / Királyföld
Nehézségi szint:
4/10

A Kéja-patak hosszú idők kitar­tó mun­ká­já­nak köszön­he­tő­en meg­al­kot­ta az egész Kár­pá­tok leg­mé­lyebb szur­dok­völ­gyét, a Kulcs-szur­do­kot. A közel két kilo­mé­ter hosszú kanyon falai néhol a 400 méte­res magas­sá­got is elérik. A zúgó patak men­tén vad­re­gé­nyes turis­ta­ös­vény vezet.

Hazajáró epizódban szerepelt: