Kót

Uticélok / Délvidék / Muravidék
Nehézségi szint:
2/10

1945. már­ci­us 19-én Pali­na plé­bá­no­sa, Halász Dáni­el holt­tes­tét talál­ták meg Kóton a folyó­ban. Isten szol­gá­ját a par­ti­zá­nok lőt­ték agyon. Pali­na közös­sé­ge pász­tor nél­kül maradt. Ennek emlé­két őrzi Kóton a kereszt.

Hazajáró epizódban szerepelt: