Fertő-tető környéke

Uticélok / Székelyföld / Gyergyószék
Nehézségi szint:
4/10

A Fer­tő-tető krá­te­re szin­te fel­is­mer­he­tet­len­sé­gig ron­cso­ló­dott. Min­den­eset­re nagy­sze­rű innen a kilá­tás a Köz­pon­ti-Har­gi­ta vul­ká­ni kúp­ja­i­nak soro­za­tá­ra, töb­bek között a Ráko­si és a Mada­ra­si-Har­gi­tá­ra.

Hazajáró epizódban szerepelt: