Dévai Szent Ferenc Alapítvány

Erdélyben, mai határainktól alig 160 kilométerre, ahol kiégett, ablaktalan, ajtótlan salétromos panelházakban gyermekek tengetik az éhhalál szélén életüket, néhány év alatt egy kis édenkert született. A „csoda” 1992-ben kezdődött, amikor a dévai utcákon éhesen és piszkosan kóborló árva gyermekek feltartott kézzel kéregető kántálására valaki egy öleléssel válaszolt. Böjte Csaba ferences szerzetes és az árva gyerekek az elhagyott, romos dévai kolostor lakatjait leverték, és lépésről lépésre új otthont teremtettek maguknak. Ahogy a szükség dagasztotta az itt élő gyermekek számát, úgy lett a szomszédos panelházakból nevelőcsaládok otthona, óvoda, a kolostorból iskola….

S az álmok, tervek melyek oly szélsebesen terebélyesednek, – az emberi képzeletnek elképzelhetetlen módon- lassan-lassan mégis megvalósulnak. Déva –Csaba testvér nyomán- az adakozó emberi szeretet és összefogás jelévé lett. Ennek az áradó szeretetnek a gyümölcsei; a Dévától alig 30km-re található, oly sok piciny gyermeket befogadó szászvárosi gyermekmentsvár és óvoda… a Dévától délre eső zsil-völgyi Petrozsén bezárt magyar-iskolájának omladozó épületében kialakuló újabb gyermekotthon… a Székelyföld közepén Szovátán –sajnálatos módon- kétszer is megépülő gyermek menhely…a gyergyószárhegyi ferences kolostor oltalamazó falai között nevelkedő gyermeksereg…a magyar határtól pár kilométerre Nagyszalontán és a szerb határhoz közel eső Zsombolyán elindult újabb gyermek-házak… a Kolozsvártól nem messze Torockón, egy régi műemlékvédelmi ház ódon falai közt kialakuló gyermekvédelmi otthon, kápolna,…a Déváról kikerülő egyetemisták, főiskolások kolozsvári otthona…

Ma már több, mint 500 gyermek nevelkedik Csaba testvér „intézményeiben”. A gyermekotthonok híre messzire hallatszik, s az erdélyiek tudják, amelyik gyermek Csaba testvér otthonába bekerül, az megmenekült. Sokan itt találkoznak először folyóvízzel, fésűvel, iskolával, jó szóval, Istennel.
Itt szinte minden a nagylelkű emberek adakozásának gyümölcse, ami nélkül a gyermekek otthona néhány hét alatt összeomlana.

Alapítványunkon keresztül több ezer segítőkész és nagylelkű ember segítette Csaba testvér gyermekmentő munkáját, melynek nyomán a sohasem elegendő férőhelyek mellé újabbak teremtődnek…
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki szívesen bekapcsolódna munkánkba, imájával, adományaival, anyagi áldozatvállalásával, s ezzel segítené gyermekeink felnövekedését.
A szükség nagy. Több ezer gyermek várja állomásokon, utcákon, tereken, nyirkos, hideg falak között, hogy valaki lehajoljon hozzájuk, és megölelje őket…

Bihari Túrák Egyesület, Békéscsaba

A Bihari Túrák Közhasznú Egyesületet lelkes és elhivatott természetbarát, és környezetvédők

egy csoportja alapította azzal a céllal, hogy minél szélesebb körben terjessze, népszerűsítse, és végső soron életformává tegye a bennünket körülvevő élő környezetünk tiszteletét, a környezettudatos és egészséges életmódra való nevelést, hogy az emberek képesek legyenek egészségesen, egy fenntartható és élhető környezetet kialakítani maguk körül.

Az egyesület célja továbbá (alapszabály részlet)

 1. A természettudatos gondolkodásmód terjesztése, természet védelme és ápolása, szűkebb és tágabb környezetünk megismertetése különös tekintettel Erdély természeti kincseire.
 2. Az aktív, természettudatos és egészséges életmód, az egészségvédelem és a mentálhigiéné megismertetése és módszereinek népszerűsítése.
 3. A határoktól független magyar kultúra megismertetése és védelme.

A határon túli és anyaországi magyarok kapcsolatainak és nemzeti identitásának erősítése különös tekintettel a fiatalokra, és az őket nevelő pedagógusokra.

Az EGYESÜLET tevékenységei (alapszabály részlet):

 A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység;

 • Kulturális örökség megóvása.
 • Kulturális tevékenység. (Találkozók, fesztiválok, táborok, konferenciák.)
 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
 • Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.
 • Környezetvédelem.
 • Természetvédelem, állatvédelem.
 • Természetjáró túrák, sítúrák, teljesítménytúrák, kerékpártúrák, vízi túrák, erdei iskolák, csapatépítő tréningek szervezése;
 • Iskolai természetjáró túrák és kulturális programok szervezése, lebonyolítása;
 • Előadások, élménybeszámolók, prezentációk, dia- és filmvetítések;
 • Részt vesz és támogat egyéb — néprajzi, antropológiai — kutató és expedíciós projekteket, támogatja és szervezi azokat, valamint dokumentációjukat gyűjti és közzéteszi;

Tagjai számára a természetjárással kapcsolatos anyagokat, ajánlásokat, kiadványokat készít, készíttet, illetve vásárol.

Ennek megfelelően programjainkon már iskolás korban igyekszünk a fiatalokat közvetlenül kapcsolatba hozni a természettel, hogy ezáltal is megtanulják tisztelni annak értékeit és óvni azt a hétköznapi tevékenységeik során.

E tevékenységünk során „Kulturális ismeretterjesztő előadásokat” tartunk iskolákban, és „Motivációs előadások” keretében a Csaba Gyöngye Kulturális Központban, mely során egyik fő célunk a környezetkultúra megismertetése és a környezettudatos életre való nevelés.

Kerékpáros és bakancsos túrákat, táborokat, és csapatépítő tréningeket szervezünk a Körösök-völgyében, az Erdélyi-szigethegység, a Keleti- és Déli-Kárpátok hegyei között.

Főbb projektjeink:

 1. “Adj egy napot” önkéntes mozgalom
 2. “Tekergő” kerékpáros mozgalom
 3. Motivációs előadás sorozat
 4. Kerékpáros és gyalogtúrák szervezése Békés-megyében, és Erdély egész területén

Kocziha Attila
elnök

Kaptárkő Egyesület, Eger

Bemutatkozás – Kaptárkő Egyesület, Eger

“Ha hátizsákos embereket látok kirajzani a hegyekbe, olyan boldog vagyok, mintha ajándékot kapnék… Szeretnék mindenkit megmozgatni s kilódítani ebből a füstös, fulladt, gyűlölködő és irigykedő városból Menjetek ki a természetbe s ismerjétek meg egymást ott, ahol az ember őszinte lesz, mint a növény s az édes, szép mezei állat.”

 

Írta Móricz Zsigmond és napjainkban különösen érdemes megfogadni a tanácsát, hiszen nemcsak turista, de igazi természetbarát is volt, szerette és védte a természetet s tollával, magatartásával erre nevelt másokat is. Mi is valljuk gondolatait és hisszük, hogy tevékenységünkkel e nemes célt szolgáljuk.

A Kaptárkő Egyesület 2003-ban alakult Egerben természetvédelmi szakemberek és lelkes fiatalok összefogásával. Alakuláskor elsődleges célként a bükkaljai kaptárkövek védelmét és bemutatását tűztük ki célul, de tevékenységi körünk azóta jelentősen bővült. Napjainkban különféle természettudományos témákban ismeretterjesztő előadásokat és tanfolyamokat szervezünk, valamint oktatással, környezettudatos neveléssel és kulturális tartalmú szabadidős programok megvalósításával is foglalkozunk. Különösen fontos számunkra, hogy a fiatalok körében minél inkább elősegítsük az élő- és élettelen természet csodálatos változatosságának megtapasztalását.

A környezeti problémák megoldására helyi, térségi és országos szinten alternatívákat szeretnének kínálni, és azt szeretnék, hogy azokat mindennapjaikba be tudjuk építeni. Kiemelten fontosnak tartjuk a környezettudatos szemlélet kialakítását, ezért évek óta foglalkozunk környezeti neveléssel. Erdei iskolai programokat, ismeretterjesztő előadásokat, szakvezetett túrákat tartunk, tanfolyamokat, szakköröket szervezünk. Az urbanizáció következtében kialakult új környezetszennyezési forma, a fényszennyezés miatt igyekszünk a természetes égbolt csodái felé irányítani programjainkkal a figyelmet. Az elmúlt évek során több tanösvényt létesítettünk a Bükkalján, ehhez kapcsolódóan ismeretterjesztő kiadványokat adtunk ki, információs táblákat helyeztünk ki, melyek mind ingyenesen hozzáférhetőek weboldalunkon.

Szeretnék mindenkit megmozgatni és lehetőleg a természetben, ezért havi rendszerességgel szervezünk gyalog- és kerékpáros túrákat, barlangász- és hegymászó programokat Magyarországon és a környező országokban. Ezek közül kiemelkednek a bükkaljai kőkultúrát bemutató szakvezetések, ahol a látványos helyszínek mellett átfogó ismeretekkel gazdagodhatnak a résztvevők. Pályázati támogatásból hoztuk létre a Bükkaljai Kő-út tematikus útvonalat, mely az egyedülálló bükkaljai kőkultúra főbb látnivalóit köti össze (kaptárkövek, barlanglakások, pincesorok, kőhodályok, stb.), továbbá ehhez kapcsolódóan 16 helyszínt érintő jelvényszerző túramozgalmat is indítottunk.

Egyesületünk fogadó szervezetként lehetőséget biztosít környezet- és természetvédelmi tevékenységgel kapcsolatos közösségi szolgálat teljesítésére középiskolás diákok részére. Továbbá felsőoktatásban tanuló, természettudományok (elsősorban földrajz, környezettan) területén tanulmányokat folytató hallgatóknak lehetőséget nyújtunk szakmai gyakorlatuk Egyesületünknél történő eltöltésére. Jelenleg közel 200 regisztrált tagunk és önkéntesünk van, az Eszterházy Károly Egyetemmel évek óta tartó együttműködésnek köszönhetően pedig több hallgató is gyakorlati idejét tölti egyesületünknél.

Egyesületünk készítette elő 2010-ben a megalapozó szakmai anyagot (terepi felméréseket, dokumentálást) a kaptárkövek országos védelem alá helyezésének kezdeményezéséhez. Munkánk eredményeképpen a földművelésügyi miniszter 2014. november 4-én életbe lépett FM rendelete alapján természeti emlékként védetté nyilvánították a magyarországi kaptárköveket.

2016-ban önállóan indítottuk el a “Kaptárkövek és a bükkaljai kőkultúra” című javaslatunkat a Hungarikum piramis csúcsára vezető úton. Előbb az Ágazati Értéktárba, természeti környezet kategóriába, majd ezt követően a Magyar Értéktárba került, így kiemelkedő nemzeti értékké vált, végül a Hungarikum Bizottság 2016. június 17-ei ülésén elfogadta javaslatunkat, így a “Kaptárkövek és a bükkaljai kőkultúra” bekerült a Hungarikum Gyűjteményébe.

Havasi Norbert
elnök

Kaptárkő Egyesület

Az ADÓ 1% felajánlása Önnek nem kerül semmibe, de nagyon sokat segíthet vele. Kérjük támogassa munkánkat adója 1%-ával! ADÓSZÁMUNK: 18586259-1-10

Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület, Nyíregyháza

Az egyesület 1999-ben jött létre abból a célból, hogy elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében segítse a katasztrófavédelmi munkát. Felkérésre, más civil szervezetekkel és állami szervekkel együttműködve az ország bármely pontján, illetve határainkon kívül is tevékenykedünk.

Tagjaink alpinista, búvár, vízimentő, egészségügyi, önkéntes tűzoltó képesítéssel rendelkeznek.  Több tagunk elvégezte a mentéshez szükséges eszközök, gépek szakszerű használatához szükséges tanfolyamokat.

Munkánkat jelenleg 4 vizsgázott mentőkutya segíti, további kettő pedig kiképzés alatt áll.

Az elmúlt években részt vettünk a térségünket érintő természeti katasztrófák következményeinek felszámolásában. Dolgoztunk a Tiszát, a Szamost, a Bodrogot, a Sajót, és a Bódvát érintő árvizeknél, valamint a dunai árvíznél. Tevékenykedtünk jégeső, szélvihar okozta károknál, a rendkívüli hóesés okozta problémák felszámolásánál.

Rendszeresen segítünk eltűnt személyek keresésében, vízi balesetek áldozatainak felkutatásában.    Az állatvédő egyesületek felkérésére végzünk állatmentéseket.

Külföldön többek között dolgoztunk földrengéseknél, a cunami áldozatainak ellátásánál, az USA-ban a Katrina hurrikán után.

2008 óta részt veszünk a csíksomlyói búcsú egészségügyi biztosításában.

A katasztrófa-elhárítási és mentési munkákat karitatív alapon, térítésmentesen végezzünk.

Egyesületünk képezi a Nyíregyházi Járási Katasztrófavédelmi Mentőcsoportot.

Az idén 8. alkalommal szervezzük meg a 32-es határvadászok emléktúrát. A túra szervezői körül kialakult egy baráti társaság, melynek tagjai rendszeresen túráznak Magyarországon és a határainkon túli területeken is.  Sebő Ödön és a 32-esek nyomán jártunk a Gömöri-hegységben, valamint Galíciában is, ahol első világháborús emlékhelyeket látogattunk meg.

2016-ban együttműködési megállapodást kötöttünk a Hazajáró Honismereti és Turista Egylettel.

Az idén májusban a Beszkidekbe készülünk, ahol homonnai hagyományőrzőkkel együttműködve egy katonai temető felújításán fogunk dolgozni a túrázás mellett.

Elnök: Vincellér Tibor, tel: +36 70 38 73 200, e-mail: Alelnökök: Balogh Zsolt, tel: +36 30 330 77 73, e-mail: Papp István, tel: +36 70 38 73 204, e-mail: Túraszervező:   Kohl András, tel: +36 30 914 78 19, e-mail:

Sebő Ödön Túratársaság, Maglód

A Maglódi Sebő Ödön Túratársaság tulajdonképpen egy baráti kör, akik évről-évre, túrázva bejárják a Sebő Ödön: “A halálra ítélt zászlóalj Gyimesi-szoros 1944” című memoár kötetének gyimesi helyszíneit. Eleinte egymást követő napokon emlékeztek meg a 32-es határvadászokról maglódiak, budakesziek, nyíregyháziak, és ez adta az ötletet, hogy mindnyájan egy azon napon emlékezzünk, így alakult ki a 32-es határvadászok útja emléktúra.

Az Ugra-tetőn bemutatott szentmise a 32-es túrahét állandó eleme, szorosan kötődik a 32-es határvadászokhoz. Közvetlen parancsnokuk Sebő Ödön szabadidejében bejárta a Gyimeseket, a tereptan már a Ludovikán is kedvenc tantárgyai közé tartozott. Aki járt már a Gyimesekben tudja,  mennyire tagolt egykori hazánk e távoli csücske, melynek fő folyóját a Tatrost 63 nagyobb és számtalan kisebb patak, forrás táplálja. Így keletkezett a gerincek közötti völgyek „pataka” elnevezése vagy a patakok, vagy a tulajdonosok nevéből adódóan. Egyik túrája alkalmával Sebő hadnagy az Ugra-pataka fölötti Ugra-tetőn keresett egy magassági pontot, de nem találta meg, ezért a magaslatot jelző keresztet egy menetgyakorlat alkalmával, székely katonáival újra állította. 2012-ben a Maglódi Sebő Ödön Túratársaság szintén új keresztet állított a régi eltűnt kereszt helyén, melyet akkor Berszán Lajos atya szentelt meg. Azóta évente tábori szentmisén emlékezünk katonáinkra.

Az Ugra-tetői szentmisét Jákfalvi Péter szervezi évek óta Berszán atyával, vagy Bodó György, gyimesközéploki plébánossal. Mindenkit szeretettel várunk minden év augusztusának utolsó hétvégéjén Gyimesbe, a 32-es határvadász emléktúrára!

Erdélyi Mária Út Egyesület

Az Erdélyi Mária Út Egyesület 2012-ben alakult a Mária Út – Via Mariae – zarándokút Romániai szakaszainak kiépítésének, népszerűsítésének céljából. A magyarországi Mária Út Közhasznú Egyesülethez hasonlóan a hangsúlyt leginkább a gyalogos, kerékpáros és lovas zarándoklatokra helyezzük. Közös célunk, hogy Közép-Európa vallási értékeit egységes rendszerré szervező zarándokútvonalak, illetve ezek hálózata épüljön ki Európa ezen régiójában.

A Mária út összeköttetést teremt kelet–nyugat irányban az osztrák Mariazell, Budapest, Máriapócs és Csíksomlyó között, valamint észak–dél irányban Czestochowa, Esztergom, Budapest, és Medjugorje között.

A Mária Út így egy nagy keresztet rajzol ki Közép-Európa térképén, ezáltal kialakítva egy El Caminohoz hasonló helyi hagyományokra épülő zarándokútvonal hálózatot, amely napjainkban a „több dimenziós természetjárás” a lelki testi megújulás egyik eszköze lehet úgy Székelyföldön, mint máshol.

Új missziós lehetőség a zarándoklat, akkor mikor az egészséges életmód nagyon fontos lett, hiszen a szellemet nem tudjuk megfogni, de a testet inkább pl. gyaloglással. Test és a lélek kölcsönhatása jobban megmutatkozik a természetben, amikor átlépjük a komfortzónánkat, amikor feladjuk a biztos mindennapjainkat.

Hargita megye turizmusában is fontos szerepet tölt be a vallásturisztikai szempont a Csiksomlyó –i kegyhely vonzása miatt. Az egyesület is megpróbál mindent megtenni partnerségben – a ferences renddel, egyházakkal, az Erdélyi Kárpát Egyesülettel, cserkészcsapatokkal, Caritas, Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás, közbirtokosságok, civilek és a politikum képviselőivel – annak érdekében, hogy a kegyhely egyre ismertebb legyen nemzetközi szinten és a látogatottsága is egyre nagyobb legyen. Ennek érdekében szervezünk különböző programokat, amelyek részleteiről informálódhatnak:

Tisztelettel:

Molnár Sándor
Elnök

Kárpát Gyepű Egyesület

A Székelyföldi Határtúra Mozgalom, majd az ebből alakult Kárpát Gyepű Egyesület tagjai 2003 óta járják a volt Magyar Királyság keleti határait a Kárpátokban.

Az egyesület célja a volt Magyar Királyság keleti határának az 1883–84-es határbejárás eredményeként 1887-ben megszületett nemzetközi egyezmény alapján megállapított volt határvonal megismerése, és a megmaradt határjelek alapján való beazonosítása. A legjellemzőbb céljaink között szerepel az érdeklődés felkeltése a téma, s ezen keresztül pedig azon földrajzi régió iránt, ahol ezek az útvonalak megtalálhatóak. Ezáltal lehetőség adódik eddig ritkán látogatott települések bevonására a turisztikába, ami további fejlődési lehetőségeket is hozhat az ott lakók számára.

Az egyesület által szervezett „Határtúrák” jellegét tekintve történelmi kulturális emléktúrák, másképp fogalmazva „vándorlás természeti és történelmi tartalommal”, leküzdése önmagunknak és az útvonalnak. Ehhez hasonló nosztalgiatúrák, tematikus utak vannak a római limes mentén, a volt Jugoszláviában, Kárpátalján, Németországban, a volt NDK határán. Az észak-nyugat írországi Humbert Út például az 1798-as angol-ellenes ír felkelés támogatására érkezett Humbert francia generális vezette seregek útvonalát követi. Román nyelvterületen ebben a témában legismertebb mű a Ioan Turcu Fogaras vármegye főjegyzője, határbizottsági felmérőként irt túrakönyve, amelyet 2012-ben Brassóban újra kiadtak, ezzel megtörve a kommunizmus határhoz kapcsolódó tabutémáját.

Az elmúlt 14 év alatt felgyűlt határtúra anyagát szeretnénk egy túra kalauz sorozatban is megörökíteni az utókornak, melyhez kapcsolnánk még a jövőben is bejárandó határszakaszokat.

A „Határjárok a Kárpátokban” kalauz sorozatot olyan természetjáróknak ajánljuk, akik a hegyek fenyveseinek susogása, a patakok csobogása mellett még fűszerezni akarják túrájukat az adott helyek történelmi szellemével. A sorozatot a közismert és látványos, de egyben kihívásként megélt Fogaras hegységgel kezdjük.

A kiadvány célcsoportja a természet és a történelemi kulturális örökség iránt érdeklődő, személyek, akik már rendelkeznek túratapasztalatokkal, és kiigazodnak a GPS és a térképek világában, mivel a volt határvonal mentén nem mindenütt húzódott ösvény, túra- vagy járőrútvonal, így sokszor nincsenek turistajelzések.

A Kárpátok gerince – mint volt államhatár – sokszínű hegyvilágot, igen változatos túraterepeket foglal magában, bőséges hegyi kihívást és kalandot kínál, hiszen a turista gyakran az őskor körülményei közé érkezik vissza, ahol a nap végén minden méter kihívássá válik, de egy-egy régi tereptárgy megtalálásának sikerélménye feledteti ezeket a fáradalmakat.

Molnár Sándor
Elnök

Mátra Sportegyesület

A Mátra Sportegyesület 1993 februárjában alakult meg, alapítója és bázisszerve a Mátrai Erőmű Részvénytársaság. Az egyesület székhelye Gyöngyös, taglétszáma 640 fő, legfőbb célja pedig a Mátrai Erőmű munkavállalóinak és közvetlen hozzátartozóinak rendszeres sportolási, versenyzési, szabadidős, amatőr és versenyszintű igények kielégítése.

Az egyesületen belül nagy hagyománya van a természetjárásnak, melyet több szakosztály, illetve szakág is gyakorol. A Természetjáró szakág éppen ezért alakult meg néhány éve, hogy egybefogja a természet iránt érdeklődők táborát.

A szakág ebben a formában 2013-tól működik, tagjai ezt megelőzően más szervezetekben, illetve a Mátra Sportegyesület más szakosztályaiban tevékenykedtek.

Jelenleg a szakágunk létszáma 36 fő, de a sportkörök úgymond átjárhatók, ezért nem ritka hogy egy nagybuszos kirándulás mellé további járműveket is csatolnunk kell. Folyamatos programokat kínálunk az év minden szakában gyakorlatilag heti, kétheti rendszerességgel. 2015 évben – a társaság munkavállalói családtagjai közül – közel 400-an vettek részt a programjainkon.

Programjaink többnyire a gyalogtúra, vízi túra és a kerékpártúra köré szerveződnek színesítve helyi érdekességekkel, történelmi-, vallási-, kulturális nevezetességek megismertetésével. Túráink során igyekszünk olyan programokat is összeállítani, mely a honismerethez a szélesebb hazához való tartozás érzését is erősíti.

A magyarországi helyszínek mellett programjainkban ezért szerepelnek olyan több napos határon túli programok is, melyek megvalósításával – a fentiekben leírt célokat szem előtt tartva- igyekszünk tartalmas időtöltést kínálni a résztvevőknek. Az elmúlt években többször jártunk a Tátrában, voltunk a Szlovák, ill. a Cseh Paradicsomban, bebarangoltuk Erdély jó részét, kerékpároztunk Isztrián, a Szigetközben, az Őrségben és rendszeresen járjuk a Mátra és Bükk túraútvonalait.

Reményeink szerint a Hazajárók Honismereti és Turista Egylettel együttműködve új programokat tudunk kínálni tagjainknak és a túráinkon résztvevőknek, erősítve bennük az összetartozás érzését, ápolva nemzetünk, őseink kultúráját, hagyatékát.

Keceli Ösvénytaposó Turista Egyesület

Az alapgondolat, hogy egy jó kis ütőképes turistacsapatot hozzak/hozzunk össze 2013-ban ötlött fel, mikor is teljesítménytúrák alkalmával egyre többen csatlakoztak hozzám. Szerencsére egyre több és nevesebb túrára sikerült eljutnunk, ahol egyre több emberrel szervezettel ismerkedtünk össze. Mára elég szépen felfejlődtünk, megközelítőleg 40 csapattársunk van. Saját szervezésű túráink is vannak minden hónapban, de ezek nem teljesítménytúrák, hiszen a mi környékünkön itt a Duna-Tisza közén nem sok esély lenne rá. Minden korosztály számára szervezünk túrákat az ország különböző pontjaira, mely Magyarország szépségét, rejtett értékeit hivatott bemutatni. Természetesen elsődleges szempont az emberek kimozdítása a természetbe a hétköznapi gondok terhe alól. Túráink 10-25 km hosszúságúak, és minden korosztály számára kisebb rutinnal teljesíthető. Mivel nem teljesítménytúrák, így bőven adódik lehetőség nézelődésre, fényképezésre, baráti beszélgetésekre. Örömmel vettük, hogy az általunk szervezett eseményekre más településekről is csatlakoznak hozzánk (Pécs, Bóly, Szabadszállás, Kiskőrös, Budapest és újabban a Délvidékről is) túratársak, ezzel is népszerűsítve kis csapatunkat. Fontos megjegyeznünk, hogy a túráink mindenki számára ingyenes és az is marad, hiszen nem haszonszerzés a cél. Az összes anyagi költség az utazás költsége, ami kis logisztikával minimálisra csökkenthető. Örömmel vesszük új tagok jelentkezését és csatlakozását. Bízunk benne, hogy hasonlóan sikeres csapat lehetünk, mint a Hazajáró Egylet. Az éves túráinkat márciustól novemberig tartjuk, de egyre nagyobb igény van téli túrákra is. Túráinkról, programjainkról a facebook oldalunkon (Keceli Ösvénytaposó) lehet olvasni, de túráink iránt e-mail címünkön () is lehet érdeklődni.

Szabó Zsolt