Hazájaró műsorok

"Trencsén megye északi határhegységének fő gerince a magyar, morva, sziléziai és gácsországi határon áll; itt emelkednek legmagasb tetői is. Csaknem egészen krétakorú kárpáti...

Hazájaró műsorok

"Különös vidék. A girbegurba völgyekben hosszú, végenincs falvak, a meredek hegyoldalakon szeszélyes összevisszaságban odapetyegtetett házak, ameddig a szem ellát. Irtványtanyák....

Pontok

A Sztratanec csúcsára a kőkeresztek mellé már kilátó is épült, hogy a fenyvesek fölé emelkedve körbe nézhessünk. A Beszkideknek hátat fordítva, délkeletre, a Vág völgyén túl...

Pontok

A Javorina gerincén találjuk a Kohutka síközpontot, amely történelmi hazánk és Morvaország ezeréves határa. A Sztolecsni-hegy tövében az 1930-as években épült a Portás hotel. Neve az...

Pontok

A vágbesztercei várat a 13. században építették, tulajdonosai között volt Csák Máté, Czillei Ulrik, valamint Luxemburgi Zsigmond királyunk is, aki feleségének, Borbálának...

Pontok

A Vág mentén szinte egymást érik múltunk emlékdarabkái. Jeszence kastélyát még a Szúnyogh család építtette magának, a 15....

Pontok

A fényes középkorban még a nyitrai püspökség birtoka volt, már a 13. században állt Nagybiccse Mindenszentek temploma. És állt az ősi vár is, aminek a helyére 1571-ben az akkori...

Pontok

A Kis- és a Nagy- Manin-hegyet választja el egymástól a hasadék. A sziklatömbök között gyors folyású patakot találunk. A Manini-hasadék turisztikai feltárását és járhatóvá...

Pontok

A Nyitra folyó forrásvidéke a Facskói-hágó. Innen a Klak csúcsára vezet az út, ahonnan tiszta időben remek kilátás fogadja a vándort a Nagy-Fátra, a Sztrázsa-hegység és a Kis-Fátra...