Pürkerec és Zajzon

Uticélok / Erdély / Barcaság
Nehézségi szint:
2/10

Pürkerec sziklára épített háza, a 15. századi gótikus templom ma is áll. Még az 1767-es, szinte az egész falut elpusztító tűzvész sem fogott falain. Bejáratánál Pap György lelkész 1722-ből való síremlékének felirata állítja meg az útonjárót.

A pürkereciek régen főleg földművelésből éltek és mészégetéssel is foglalkoztak, ám az államosítás a szorgos emberek tömegeit kényszerítette az iparba.

Akik nem vándoroltak el, annál inkább ragaszkodnak az ősi rendhez, nem kérnek új szokásokból, hisz itt van nekik a borica vagy éppen a tojásírás.

Hétfalu magyar népe Hontérius szász reformátor hatására lett evangélikussá. Pürkerec szomszédvára, Zajzon temploma tanúskodik a helyi magyarok hitéről. A falu büszke híres szülöttére, Barcaság első magyar költőjére, a Petőfi követő Zajzoni Rab Istvánra. A hazafi emlékét a központban mellszobor is őrzi.

Hazajáró epizódban szerepelt: