Firtos vára

Uticélok / Székelyföld / Udvarhelyszék
Nehézségi szint:
1/10

A Gör­gény-Har­gi­ta fenn­sík és az Erdé­lyi-meden­ce pere­mé­nek kúp­ján ül Fir­tos vára. Egy­kor az árpád kori magyar király­ság határ­vé­del­mi rend­sze­ré­nek volt a tag­ja. A vár­ral szem­ben lát­ha­tó Vár­la­po­sa domb­ja, mely­nek Énla­ká­ra néző olda­lán egy olyan omlad­vány van, ami egy fel­nyer­gelt ló alak­já­ra hason­lít. Ez a Fir­tos lova, ami a vidék vár­ha­tó idő­já­rá­sát mutat­ja: ha fehér, jó idő, ha sötét, tar­tós eső vár­ha­tó.

Hazajáró epizódban szerepelt: