Nagy Attila keramikus — Mohács

Nagy Attila keramikus — Mohács

Uticélok / Anyaország

Látnivaló
Hazajáró Pont

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Üdvözlő pálinka: ajándék

Az elkészült kerámia árából: 20%

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Nagy Attila

7700 Mohács

(Magyarország)

GPS: 46.00463, 18.67943

Telefonszám:

00 36 70 284 0594

Weboldal:

https://nattila8.webnode.hu/
https://www.facebook.com/Ker%C3%A1miac%C3%ADmer-101681988036997 (Facebook oldal)

E-mail:A Duna part­ján, az anya­or­szá­gi Mohá­cson él régi bará­tunk, a Haza­já­ró vissza­té­rő sze­rep­lő­je, Nagy Atti­la, aki évek óta fog­lal­ko­zik kerá­mi­ák­kal. Atti­la  szí­ve­sen fogad min­den arra járó haza­já­rót, aki egy egye­di készí­té­sű kerá­mi­át sze­ret­ne.

Ha sze­ret­né­tek egy név­táb­lát, utca­táb­lát, eset­leg egy szép magyar címert, amely ott­ho­no­tok éke lehet, keres­sé­tek fel sze­mé­lye­sen. Ha nincs lehe­tő­sé­ge­tek Mohács­ra men­ni, az elkép­zelt műről készült raj­zot vagy fotót küld­jé­tek el neki email­ben.

Ter­mé­kek:

  • címer
  • dom­bor­mű
  • utca­táb­la
  • név­táb­la
  • egyéb épü­let­dí­szek készí­té­se

Haza­já­rós ven­dég­sze­re­tet­tel vár Ben­ne­te­ket Atti­la Mohá­cson. Keres­sé­tek a fen­ti elér­he­tő­sé­gek egyi­kén.