Fenyves-hágó

Uticélok / Kárpátalja / Máramaros
Nehézségi szint:
3/10

A hágón a ruszi­nok gaz­dag hit­éle­té­nek egy újabb apró jele, egy kápol­nács­ka áll. Érde­mes itt szusszan­ni egyet és kicsit ala­po­sab­ban kör­be­néz­ni. A víz­vá­lasz­tó hágó túl­ol­da­lán már Tala­bor-völ­gye nyúj­tó­zik, ölé­ben a szét­szórt házak alkot­ta Alsó­ka­lo­csá­val. Hát­tér­ben a Szi­ne­vé­ri hegyek és a Feke­te-bérc kere­te­zi a lát­ké­pet.