Fekete-Tisza forrása

Uticélok / Kárpátalja / Máramaros
Nehézségi szint:
4/10

A Feke­te-Tisza völ­gyé­ben emel­ke­dünk fel a for­rás­hoz. Itt egy emlék­kő­vel jelölt facso­por­tot lát­ha­tunk, amit a Mil­le­ni­um alkal­má­ból még 1896-ban ültet­tek.