Csekefalva

Uticélok / Székelyföld / Udvarhelyszék
Nehézségi szint:
1/10

Az Árpád-kori Cse­ke­fal­va falu­ké­pét meg­ha­tá­roz­zák az egy­más­sal rézsú­to­san szem­be­ni uni­tá­ri­us és refor­má­tus isten­há­zák, ame­lyek tor­nyai egy­más felé dől­nek. Ahogy a helyi­ek mond­ják: “Cse­ke­fal­ván a temp­lo­mok köszön­nek egy­más­nak”.

Hazajáró epizódban szerepelt: