Rubin Hotel — Gyergyószentmiklós

Rubin Hotel — Gyergyószentmiklós

Uticélok / Erdély

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Szállás reggelivel, ebéd, vacsora, a hotel egyéb szolgáltatásai: 10%

Ajándék pálinka

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Huszár Imre

535500 Gyergyószentmiklós
Gábor Áron utca 1
(Románia)

GPS: 46.72117, 25.60083

Telefonszám:

+40 740 072647

Weboldal:

http://rubinhotel.ro/

E-mail:Gyer­gyó­szent­mik­lós köz­pont­já­ban a RUBIN HOTEL vár­ja ked­ves ven­dé­ge­it, ahol 32 szo­ba és ebből 8 igé­nye­sen kiala­kí­tott lak­osz­tály szol­gál­ja ven­dé­ge­ink kényel­mét. Mi min­dent meg­te­szünk azért, hogy minél kényel­me­seb­bé tegyük a nálunk töl­tött napo­kat. Han­gu­la­tos étter­münk­ben nem­zet­kö­zi és helyi éte­lek vár­ják a ven­dé­ge­ket. Kel­le­mes ella­zu­lást igér a sza­bad­idő-köz­pon­tunk, ahol szo­lá­ri­um, sza­u­na, fit­nesz­te­rem vár­ja ven­dé­ge­it.