Kis-Cohárd

Uticélok / Székelyföld / Gyergyószék
Nehézségi szint:
5/10

Ki ne ismer­né a klasszi­kus képet, ahogy a Kis-Cohárd mész­kő­szirt­je, mint egy pazar szik­la­ku­lissza emel­ke­dik a Gyil­kos-tó fölé.

Meg­má­szá­sa első látás­ra hegy­má­szó fel­sze­re­lés nél­kül szin­te lehe­tet­len­nek tűnik. A tömb túl­ol­da­lá­ról még­is egy kes­keny, köves és mere­dek erdei turis­ta­út vezet a tete­jé­re. Már ha nem a híres szik­la­má­szó utak egyi­két választ­juk.

Akár­mi­lyen úton-módon is érke­zünk, meg­éri a fáradt­ság és a len­ti tömeg­ből való fel­emel­ke­dés. A Kis-Cohárd csúcs­pla­tó­já­nak szé­dí­tő magas­sá­gá­ból pazar kilá­tás nyí­lik a Gyilkos‐tó fölé maga­so­dó Hagy­más-hegy­ség szir­tek­kel takart gerin­ce­i­re.

Talán innen a leg­lát­vá­nyo­sabb a Gyil­kos-kő szik­lá­ja és lesza­kadt sar­ka is, amely­nek a tó a kelet­ke­zé­sét köszön­he­ti.

Hazajáró epizódban szerepelt: