Tatros Part Táborhely — Gyimesközéplok (Silyealja)

Tatros Part Táborhely — Gyimesközéplok (Silyealja)

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
4/10

Látnivaló
Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Szállás+étkezés Hazajáró Egylet tagoknak: Egyedi, előzetes egyeztetés alapján

Az árakról és az egyesületi tagok számára igénybe vehető aktuális kedvezményekről, előzetesen telefonon lehet egyeztetni a +40742877531-es számon!

Kapcsolat


Kapcsolattartó: André Csaba

537145 Gyimesközéplok
Silyealja
(Románia)

GPS: 46,57506, 25,98578

Telefonszám:

+40742877531 (román mobil)
+36304531294 (magyar mobil)

Weboldal:

https://www.facebook.com/tatrospart/

E-mail:A tábor­hely Gyi­mes­koz­ép­lo­kon, a helyi hagyo­má­nyos tudás és kör­nye­zet iránt érdek­lő­dők­nek ad ott­hont. 20–30 fős cso­por­tok szá­má­ra ide­á­lis szál­lás és lélek­eme­lő közös­sé­gi tér, auten­ti­kus gyi­me­si csán­gó kul­tu­rá­lis prog­ra­mok­kal. Elő­ze­tes egyez­te­tés fel­tét­le­nül szük­sé­ges!