Gyergyószárhegy — Kastély panzió

Gyergyószárhegy — Kastély panzió

Uticélok / Erdély

Látnivaló
Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

szállás félpanzióval, szauna, a szállás egyéb szolgáltatásai és programjai: 10%

Ajándék (isten hozta) pálinka

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Oláh László

537135 Gyergyószárhegy
Fő út 1087
(Románia)

GPS: 46.74691, 25.52746

Telefonszám:

+40 740 372 058

Weboldal:

https://kastelyvendeglo.net/

E-mail:Isten hoz­ta miná­lunk!

Pan­zi­ónk a Gyer­gyói-meden­ce szí­vé­ben fek­vő Gyer­gyó­szár­he­gyen talál­ha­tó. A zöld feny­ve­sek, a kel­le­mes táj és a szí­vé­lyes fogad­ta­tás mel­lett tel­jes ellá­tást biz­to­sí­tunk min­den ked­ves erre járó ven­dég­nek. Finom ízek, tisz­ta­ság, gyö­nyö­rű tájak, jó han­gu­lat és remek ellá­tás áll az Önök ren­del­ke­zé­sé­re. Sze­re­tet­tel vár­juk a Kas­tély Ven­dég­lő-Pan­zi­ó­ba Gyer­gyó­szár­hegy­re!