Megjelent a 2019-es Hazajáró falinaptár

Megjelent a 2019-es Hazajáró falinaptár

Meg­je­lent a 2019-es Haza­já­ró fali­nap­tár, ami újabb káp­rá­za­tos Kár­pát-meden­cei tájak­ra kala­u­zol. Ismerd meg a haza­já­rók­kal a Kár­pá­tok bér­ce­it a Risz­nyák­tól a Csal­hó­ig, a Mada­ras-hegy­ség­től a Gor­gá­no­kig!

A kiad­vány meg­vá­sá­rol­ha­tó és ren­del­he­tő a Magyar Mene­dék Köny­ves­ház­ban, az Ani­ma köny­ves­bol­tok­ban, és a kiadó­nál:

Dext­ra­me­dia Kft. 1037 Buda­pest, Kuni­gun­da útja 18.
Tel: +36–1‑201–37-34, e‑mail:

A kiad­vány ára vál­to­zat­la­nul 2000,- Ft + pos­ta­költ­ség.