Csindrel-csúcs és környéke

Uticélok / Erdély / Királyföld
Nehézségi szint:
4/10

A Csind­rel-csúcs­ról a kilá­tás mámo­ros: közel, s távol ott virí­ta­nak a Déli-Kár­pá­tok tag­jai: előt­tünk, a Lot­ru, távo­labb a Pár­ing, mögöt­te a Kapa­ci­na, a Kudzsi­ri-hava­sok, és még a Retyez­át és a Vul­kán is fel­vil­lant­ja bája­it. Nem is beszél­ve a másik irány­ban a Foga­ra­si-hava­sok­ról. Észak felé halad­va a Cin­drel hir­te­len lesza­kad, és hagy hatal­mas völgy tárul elénk, mélyén a Nagy-Jézer tóval.

Hazajáró epizódban szerepelt: