Kereszténysziget

Uticélok / Erdély / Királyföld
Nehézségi szint:
2/10

Keresz­tény­szi­get Árpád-kori erő­dí­tett temp­lo­má­nak volt mitől véde­nie az itt élő­ket: Előbb Vitéz Mihály havas­al­föl­di oláh feje­de­lem kato­nái fog­lal­ták el, s gyil­kol­ták meg a temp­lom­ban az evan­gé­li­kus lel­készt. Aztán a török dúl­ta-mészá­rol­ta. 1690-ben a temp­lom­ban tar­tott ország­gyű­lé­sen kiál­tot­ták ki erdé­lyi feje­de­lem­mé a kuruc had­ve­zért, Thö­kö­ly Imrét. A 20. szá­zad ele­jén itt élő több mint két­ezer szász­ból mára alig 250-en marad­tak.

Hazajáró epizódban szerepelt: