Piliske

Piliske

Uticélok / Erdély
Nehézségi szint:
7/10

A Bodza­for­du­lói hegyek leg­ma­ga­sabb­ja a Pilis­ke-tető. A túra kiin­du­ló­pont­ja Dob­ol­ló. Innen Eny­hén emel­ke­dő úton kanyar­gunk fel­fe­lé a Pilis­ke erdő borí­tot­ta bér­ce felé.

A fára­dal­ma­kért fen­sé­ges kilá­tás kár­pó­tol: A Három­szé­ki-meden­cén túl fel­sej­lik a Feke­te­ha­lom fölé maga­so­dó Kot­la-hegy és a hori­zont­ba vesző Baró­ti-hegy­ség.

Dél­nyu­gat felé a Keresz­tény- és a Nagy­kő-havas, mögöt­tük pedig a Bucsecs őrkö­dik.

Hazajáró epizódban szerepelt: