Lisznyó

Lisznyó

Uticélok / Erdély
Nehézségi szint:
2/10

Lisz­nyó ősi szé­kely falu, ami­ről a refor­má­tus temp­lom torony­gomb­ján talál­ha­tó nap és fél­hold tanús­ko­dik. A temp­lom kőke­rí­té­se hábo­rús idők­ben fon­tos sze­re­pet ját­szott a nép védel­me­zé­sé­ben, ma viszont szel­le­mi fron­ton nyújt mene­dé­ket a dél­ke­le­ti vég­vi­dék szé­kely­sé­gé­nek.

Hazajáró epizódban szerepelt: