Nagyvázsonyi Hazajáró Túra — 2023

Nagyvázsonyi Hazajáró Túra — 2023

2023. július 22. szombat 9:00 - 20:00

Helyszín

Nagyvázsony
Nagyvázsony, Kinizsi Söröző, Kinizsi Pál utca, Magyarország

GPS: 46.98212, 17.69623

Ismét Haza­já­ró hét­vé­ge a Bala­ton-fel­vi­dé­ken, veze­tett túrá­val.

Hely­szín: Nagy­vá­zsony, Kini­zsi Sörö­ző
Idő­pont: 2023.07.22. 09:00
Táv: 9 km
Szint­emel­ke­dés: 162 m
Rész­vé­te­li díj: 1000 Ft
Túra­ve­ze­tő: Kenye­res Osz­kár

Útvo­nal: Nagy­vá­zso­nyi Kini­zsi sörö­ző — Pálos kolos­tor — Szent Ilo­na kápol­na — Tálo­di kolos­tor­rom — Szent Jakab temp­lom­rom — Igás­ló köz­pont — Nagy­vá­zso­nyi Kini­zsi sörö­ző

A lét­szám könnyebb ter­ve­zé­se érde­ké­ben kér­lek, jelezd a túrán való rész­vé­te­li szán­dé­kod a e‑mail címen vagy a +36 70 312 4560-as tele­fon­szá­mon Kenye­res Osz­kár­nál.

Szál­lá­sok még kor­lá­to­zott szám­ban fog­lal­ha­tók a Malom­kő Pan­zi­ó­ban, vagy mat­rac­szál­lá­so­kon! Érdek­lőd­ni Oláh Ger­gő vár­ka­pi­tány­nál lehet: 06203783126

Várunk sze­re­tet­tel!