Hazajáró közönségtalálkozó Tihanyban

2018. február 2. péntek 18:30 - 2018. február 3. szombat 13:00

Helyszín


Tihany, Mádl Ferenc tér 1, Magyarország

GPS: 46.91319, 17.88799

Várunk Ben­ne­te­ket sze­re­tet­tel feb­ru­ár 2‑án tiha­nyi közön­ség­ta­lál­ko­zón­kon.

Hely­szín: Német Lász­ló Műve­lő­dé­si Ház (Tihany, Mádl Ferenc tér 1.)
Szom­ba­ton a Téli Tihany tel­je­sít­mény­tú­rán a “Nagy Pin­ce” ellen­őr­ző­pont­nál talál­koz­hat­tok 13 órá­ig a Haza­já­rók­kal.

A túra rész­le­tei itt: http://telitihany.hu/

Köves­se­tek min­ket a Face­boo­kon: https://www.facebook.com/hazajaroegylet/