Hazájaró műsorok

Távolról nézve Felvidék eme gyöngyszemét, első pillantásra szelíd gyephavas főgerince vonzza a tekintetet. Mi is terebélyes hátait vettük célba először. De ha belevetjük magunkat a...

Pontok

A Malom-patak völgye sokáig ismeretlen volt a turisták előtt. Aztán az elmúlt években lelkes szentmártoni hegymászók kiépítették benne a piros sáv jelzésű ösvényt. A vadregényes,...

Pontok

A Turóci-medence központi városa, a Dancs-mester, zólyomi főispán alapította Szentmárton. Nevét 13. századi, Szent Márton tiszteletére szentelt templomáról kapta. A település a...

Pontok

Turóc vármegye egykori székhelye Znióváralja. A Kis-Fátra egyik végnyúlványán meredeznek, Znió, vagy más néven Turóc várának romjai. A Hontpázmány nembeli András, a Forgáchok őse...

Pontok

Ha magányosan is, de áll még Turócábrahámfalva ősi temploma. Kertjében magyar nemesi családok sírboltjai kötik össze az eget a földdel, a múltat a jelennel. Mert akármilyen északon is...

Pontok

A Nyitra folyó forrásvidéke a Facskói-hágó. Innen a Klak csúcsára vezet az út, ahonnan tiszta időben remek kilátás fogadja a vándort a Nagy-Fátra, a Sztrázsa-hegység és a Kis-Fátra...

Pontok

Rajecen túl egy lakatlan és hasznosítatlan „szabad erdő” terjedt, az ide telepedett németek el is nevezték Freiwald-nak. A régi búcsújáróhely középkori templomának már csak a...

Pontok

A természeti környezet mit sem változott a Kis-Fátra déli részének nevet adó, ősi múltú Rajecen. Azon kívül szinte minden. Az ókorban erre, a Rajcsánka mentén húzódott a...

Pontok

A mészkőbércről csodás kilátás nyílik a szédítő mélységű Óhegy-völgyre, valamint az...