Városszalónak

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
2/10

A 13. szá­za­di ere­de­tű várat kez­det­ben a Német­új­vá­ri gró­fok majd a Tom­pek csa­lád bir­to­kol­ták. 1450 körül a Baum­kirch­ne­rek erő­sí­tet­ték meg, később a Bat­thyá­ny csa­lád lak­ta. Műkö­dött itt pálos kolos­tor is, 1956-ban pedig falai az emig­ráns magya­rok­nak nyúj­tot­tak átme­ne­ti mene­dé­ket.

Hazajáró epizódban szerepelt: