Általános Iskola – Laskó

Általános Iskola – Laskó

Uticélok / Délvidék / Drávaköz
Nehézségi szint:
1/10

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Üdítő, pálinka, kávé: ajándék

Iskola bemutatása: 10%

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Andócsi-Tar Melinda

31328 Laskó
Skolska 6.
(Horvátország)

GPS: 45.66321, 18.77397

Telefonszám:

00 385 91 151 9294

Weboldal:

http://os-lug.skole.hr/

E-mail:A Laskói általános Iskola tanárai és diákjai nagy szeretettel várnak minden Drávaszögbe látogató hazajárót. Ismerjétek meg az iskola történetét és tapasztaljátok meg a délvidéki vendégszeretetet.

1543-1750 A laskói templomdombon ferencrendi szerzetesek éltek a reformáció előtt. Feltételezhető, hogy a kolostorban oktatták a környéken felfedezett tehetséges gyermekeket. 1475-től gót stílusú templom állott itt. Sztárai Mihály 1543-ban, Siklós eleste után Laskóra jön, hogy megbirkózzék a ferences rendiekkel az új hitért. A reformátusok iskola központja: Sárospatak, Debrecen, Gyulafehérvár és Kolozsvár. Ezekhez az anyaintézményekhez csatlakoztak a falusi iskolák. Tőlük nyerték a tanítóikat és a tanmódot is.

1750-1870 Erre az időszakra is jellemző, hogy még mindig „akademikus lector” növendékek jönnek egy-két évre tanítani. A hivatásos tanítók képzése 1852-ben kezdődik. Ebben az évben válik el végérvényesen a papi pálya a tanítói hivatástól. A leány gyermekeket 1777-től kezdték el tanítani. Őket külön tanítók tanították. A laskói egyház nem különítette el a lányokat a fiúktól,mert csak egy tanítója volt.

1866-1921 Az iskola még mindig egyházi, nem akadémikus lektorok, hanem tanítóképzőt végzett tanítók oktattak. Ők már nem egy évig, hanem sokszor halálukig falvainkban maradtak. 1866-ban az iskolát két tanteremre bővítették. 1870. után az oktatás minősége javul (természetrajzot, számtant, történelmet,földrajzot, már külön tankönyvekből oktatják.) 1900-ban kötelezővé vált a más nemzetiségű és vallású gyermekek oktatása is.

1921-1945 Az iskolában az oktatás jogát az állam az egyháztól elveszi, de az iskola épületét, telkét nem, s meghagyja számára a vallásoktatás jogát is. Az iskola hatosztályos ebben az időben. Ismétlő iskola heti egy alkalommal 1930-ig működik. Az oktatás nyelve magyar, különösen 1933-ig.1941 – 1945 között az iskola nyolcosztályos.

1959/60-as tanévtől a kopácsi, a várdaróci és a laskói általános iskola szervez egy új központi iskolát Laskó központtal. Igazgatónak Kéry Lajost nevezi ki. Ebben a tanévben: Kopácson 1-4. osztályig 102 tanuló, Várdarócon 1-4. osztályig 101 tanuló és Laskón 1-8. osztályig 166 tanuló volt, tehát összesen 377 tanuló tartozott a központi iskolához.

1964/65 októberében az iskola házhelyet vásárol a Petőfi Sándor utca 102-es házszám alatt. A laskói helyi közösség kéri a két nyelvű oktatás bevezetését, az iskola tantestülete elutasítja. A tantestület határozatot hozott hogy a leánytanulók bordó, a fiúk kék köpenyt viseljenek. 1981-ben felépült az iskola új épülete.

1991-ben a háborús veszély elől elmenekült a tanulók kétharmada és a pedagógusok 90%-a. A szerb hatalom megszüntette az iskola önállóságát, a vörösmarti Kis Ernő Általános Iskolához csatolták. A tanítás folyamatos a háborús évek alatt is. 1996. december 2-án visszakerült a horvát iskolarendszerbe, majd 1998. áprilisában visszanyerte önállóságát.

Napjainkban is a várdaróci és a kopácsi tagozati iskolák a Laskói Általános Iskolához tartoznak, a tanulói létszám a három településen sajnos csak 90-110 között mozgott az elmúlt években.