Szent Vid kápolna

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
3/10

Velem köz­ség fölött az erdő­ben talál­ha­tó Szent Vid hegyen tele­ped­tek meg a vidék első lakói. 1713-ban egy Hile­ri­án nevű szer­ze­tes épí­tett reme­te­la­kot és kápol­nát. Ennek utód­ja a barokk stí­lus­je­gye­ket vise­lő, 1859-ben épült Szent Vid-temp­lom, ami a kör­nyék­be­li­ek búcsú­já­ró-helye­ként is szol­gál.

Hazajáró epizódban szerepelt: