Sipot-vízesés

Uticélok / Kárpátalja / Máramaros
Nehézségi szint:
4/10

Fülöp­fal­va fölött az erdő­be érve már egy fize­tő­ka­pun kell átmen­nünk. A potom össze­gért igé­nye­sen kiépí­tett kirán­du­ló­he­lyet és egy iga­zi varázs­la­tot kapunk cse­ré­be.

Kár­pát­al­ja egyik leg­na­gyobb és leg­szebb víz­esé­se, a Sipot 14 méter magas­ból vető­dik le a szik­la­lép­cső­kön.

Hazajáró epizódban szerepelt: