Óhodász, Lombkorona tanösvény

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
3/10

Óho­dász fölött talál­ha­tó a Lomb­ko­ro­na tan­ös­vény. A Lomb­ko­ro­na tan­ös­vé­nyen mara­dan­dó élményt nyújt a vegyes erdő lomb­ko­ro­ná­i­nak szint­jén kiépí­tett pal­ló­híd, melyen végig­sé­tál­va köze­lebb­ről is szem­ügy­re vehet­jük a külön­bö­ző fafa­jo­kat.

A pal­ló­híd végén egy kilá­tó nyújt rálá­tást Kőszeg­hegy­al­já­ra. Míg vissza­te­kint­ve a főge­rin­cen a Nagy Szar­vas­kő emel­ke­dik anten­nás tor­nyá­val.

Hazajáró epizódban szerepelt: