Mártonhely

Uticélok / Délvidék / Muravidék
Nehézségi szint:
2/10

XIV. szá­za­di egy­ha­jós góti­kus temp­lo­ma kül­ső falán ott invi­tál a temp­lom meg­lá­to­ga­tá­sá­ra az uta­zók védő­szent­je, Szent Kris­tóf hatal­mas fres­kó­ja. Híres fres­kó­fes­tőnk, Aqui­la János a magyar ere­det-mítosz nyo­mán kele­ti arc­vo­ná­sú, nomád vise­le­tű Kris­tó­fot örö­kí­tett ránk, aki mint­egy ősapa őrzi a vidé­ket, s fel­ügye­li az átjá­rást úgy a föl­di, mint az égi hatá­rok között.

Hazajáró epizódban szerepelt: