Lapjak

Lapjak

Uticélok / Délvidék / Szlavónia
Nehézségi szint:
6/10

A Papuk dél felé futó gerin­cén ülő csúcs nem túl izgal­mas hely, hisz be van erdő­sül­ve. Ellen­ben a csúcs alat­ti Tau­ber-szik­lák meg­érik a fáradt­sá­got. Tete­jük­ről pom­pás kilá­tás nyí­lik a hegy­ség­re, és az alat­tunk lévő Veli­ke várá­ra.

A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja a csúcs.
Magas­ság: 667 m
Nyit­va: 0–24
Meg­kö­ze­lí­tés: Veli­ké­ről turis­ta­jel­zé­sen (2,2 km; 1 óra 20 perc; 375 méter szint­emel­ke­dés).

Hazajáró epizódban szerepelt: