Kercaszomor

Uticélok / Délvidék / Muravidék
Nehézségi szint:
2/10

S hogy itt, a Ker­ca patak völ­gyé­ben hosszan elnyú­ló Ker­ca­szo­mor­ra még nem kell hatá­ron átkel­nünk, azt azok­nak a bátor haza­fi­ak­nak köszön­het­jük, akik 1919-ben ugyan­azt tet­ték, ami ezer éven át e föld lakó­i­nak köte­les­sé­ge volt: fegy­ver­rel száll­tak szem­be a dél­szláv beto­la­ko­dók­kal.  E bátor tett­re emlé­kez­ve a falu 2008-ban meg­kap­ta a „Com­mu­tas For­tis­si­ma”, vagy­is a Leg­bát­rabb falu elne­ve­zést.

Hazajáró epizódban szerepelt: