Kerc

Uticélok / Erdély / Királyföld
Nehézségi szint:
2/10

A ker­ci cisz­ter­ci apát­sá­got az Olt bal part­ján Imre király ala­pí­tot­ta 1202-ben. Túl­él­te a tatár pusz­tí­tást, majd 1477-ben Mátyás király fel­osz­lat­ta. Ettől kezd­ve a kolos­tor és a temp­lom pusz­tu­lás­nak indult. Ma már csak rom­jai lát­ha­tók.

Hazajáró epizódban szerepelt: