A Fogarasi-havasok nyugati gerince (Feleki-tótól a Szuru-csúcsig)

Uticélok / Erdély / Királyföld
Nehézségi szint:
5/10

Aki nyu­gat felől indul a Foga­ras gerin­cén, az első kat­lan­ban talál­ko­zik a nyá­ron is jég­hi­deg, kris­tály­tisz­ta Fele­ki-tóval. Innen mere­dek út vezet a Fele­ki-nye­reg­ka­pu­ba, ahol nyá­ron bir­ka­pász­to­rok­kal is talál­koz­hat a ván­dor. A gerinc­út innen már lapo­sabb hegy­há­ton hul­lám­zik tovább nyu­gat felé. A Budiszláv tete­jé­ről cso­dás kilá­tás nyí­lik régi hazánk ter­mé­sze­tes hatá­ra­i­ra, majd a Szu­ru-csúcs­ra vezet az út tovább.

 

Hazajáró epizódban szerepelt: