Pontok

Az egykori Ugocsa vármegye legészakibb települése Salánk, amely a mai napig színmagyar település. Itt érdemes betérni a szoborparkba, amely a település gazdag történelmi múltját...

Pontok

Amikor 1848-ban Ugocsa vármegye főispánja, báró Perényi Zsigmond a szabadságharcba indult, meghagyta, hogy ne zárják be a kastély kapuját, a szabadságharc katonáinak adjanak szállást...

Pontok

Így szól a vár legendája: Sok-sok évszázaddal ezelőtt a református hitre tért Perényi Péter csodálatosan szép leánya, Ilka kíváncsiságában ellátogatott a ferencesek...

Pontok

Királyháza felett találjuk Nyalábvár romjait. A Borsa-nemzetség várának birtoklásáért egy évszázadon át pereskedtek a Drágffyak és a Perényiek. A huzavona végül 1506-ban a...

Pontok

A település 19. századi kastélyát az egykori földművelésügyi miniszter, György Endre építtette nyári laknak. 1987 óta a kárpátaljai festőiskola legnevesebb művészeinek alkotásait...

Pontok

Bökénynek van középkori temploma, de érdemes megnézni a 18. századi görög katolikus fatemplomot is, mert ezen a vidéken a magyarok körében is nagy hagyománya van a görög katolikus...

Pontok

Ugocsa kapuján belépve, az út mentén máris egy turulmadár jelzi: a Tiszahát népe derekasan kivette a részét a kuruc küzdelmekből. A Rákóczi-szabadságharc első győztes csatájának...

Hazájaró műsorok

A jó öreg Ugocsa, ma már, ha akarna, sem koronázhatna. Tisza öntözte síkja, ami eredetileg királyi vadászterület volt, a 14. században alakult vármegyévé. A Perényiek régi uradalma,...