Tiszapéterfalva

Uticélok / Kárpátalja / Ugocsa
Nehézségi szint:
2/10

A tele­pü­lés 19. szá­za­di kas­té­lyát az egy­ko­ri föld­mű­ve­lés­ügyi minisz­ter, György End­re épít­tet­te nyá­ri lak­nak. 1987 óta a kár­pát­al­jai fes­tő­is­ko­la leg­ne­ve­sebb művé­sze­i­nek alko­tá­sa­it össze­gyűj­tő kép­tár műkö­dik ben­ne.

Péter­fal­va is büsz­ke sza­bad­ság­har­cos múlt­já­ra. A kuruc-emlék­mű két kard­ja az egy­más­sal váll­vet­ve küz­dő magyar és ruszin har­co­sok hősi­es­sé­gét jel­ké­pe­zi.

Hazajáró epizódban szerepelt: