Pontok

Történelmi hazánk nyugati kapuja a Duna mentén a Kis-Kárpátok meredek csúcsán őrködő Dévényi vár. A Duna áttörése évezredek óta fontos közlekedési útvonal, már a római korban...

Pontok

Az egyik legrégebbi búcsújáró helyünk Máriavölgy, története a 14. századra nyúlik vissza. Nagy Lajos is ellátogatott ide és 1377-ben az egyetlen magyar alapítású szerzetesrendnek, a...

Pontok

A Pálffyak régi uradalma. A falu feletti hegy 420 méteres csúcsán magasodó Detrekő középkori sziklavára évszázadokon át védte hazánkat a nyugatról betörő ellenség ellen. Sokáig...

Pontok

Az ezeréves vár nevét első birtokosáról Korláth Konrádról kapta. Korlátkő is a cseh utat őrizte és itt is olyan történelmi alakok tették le a névjegyüket, mint az Abák, Csák...

Pontok

A tornyos várkastély évszázadon keresztül hazánk fontos határvára volt. Az Árpád-házi királyok a gyepű védelmére székely, besenyő és úz határőröket telepítettek ide. A legenda...

Hazájaró műsorok

1900-at írtak, amikor Pozsony vármegye örökös főispánja papírra vetette e sorokat. 20 év sem kellett, s „annyi szív hiába ontott vért”: a szűkebb haza elveszett, a felvidéki...

Hazájaró műsorok

E kedves hegység, a Kis-Kárpátok legmagasabb régiója, a Burián tájvédelmi terület bebarangolására vállalkozik most a Hazajáró. Az élettér-hódító útjára induló Kárpátok gerince...