Hazajáró próbaforgatás 2011

Hazajáró próbaforgatás 2011

Az októ­ber 3‑ai Őszi Haza­já­ró túrát köve­tő közön­ség­ta­lál­ko­zón bemu­tat­ták a Haza­já­ró című műsor pró­ba­for­ga­tá­sá­nak eddig sosem látott fel­vé­te­le­it. A készí­tők azért válasz­tot­ták ezt az ese­ményt a bemu­ta­tó­ra, mert a 17 km-es túra útvo­na­la meg­egye­zett a négy évvel ezelőt­ti for­ga­tá­son bejárt útvo­nal­lal.