Szilas-szurdok

Szilas-szurdok

Uticélok / Erdély
Nehézségi szint:
3/10

A Bedel­lő-karszt­fenn­sík­ról több víz­fo­lyás is indul az Enyed felé, szép szur­dok­völ­gyet kiala­kít­va. A Bedel­lő, a Sár­kány, a Ple­si, a Pla­i­u­lui és a Szi­las szur­do­kai közül az utób­bi a leg­lát­vá­nyo­sabb. A fenn­sí­kon, 1000 méter maga­san, karszt­for­rás­ból szü­le­tő Szi­las-patak a Raga­do­zó-tető és a Vár­kert szirt­jei közt fut le kelet felé. Útköz­ben a völgy­ben egy 8 méte­res víz­esés­sel is talál­koz­ha­tunk.

A szur­dok­ba a Toroc­kó­szent­györgy­ből indu­ló kék jel­zés vezet.

Képek: Hám Péter

Hazajáró epizódban szerepelt: