Szentháromság-vízesés

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
4/10

A három ragyo­gó zuha­tag­ból álló Szent­há­rom­ság víz­esés az Erdé­lyi-szi­get­hegy­ség „leg­te­te­jé­ről” a Nagy Bihar csúcs alól lezú­du­ló pata­ko­kat tere­li a Feke­te-Körös fő ágá­ba.  Fel­fe­de­zé­se ter­mé­sze­te­sen Czá­rán Gyu­la nevé­hez kötő­dik.

A 60 méte­res esé­sű Atya, a 80 méte­res Fiú és a 45 méte­res Szent­lé­lek víz­esé­sek a lenyű­gö­ző lát­ványt nyúj­ta­nak.

Hazajáró epizódban szerepelt: