Sofronya

Sofronya

Uticélok / Partium / Arad

Miköz­ben Fran­cia­or­szág­ban épp a cső­cse­lék tom­bolt és rom­bolt, 1789-ben Sof­ro­nyán a Purgly csa­lád szép kis kas­télyt épít­te­tett. Aztán 1881. júni­us 10.-én meg­szü­le­tett Purgly János lánya, Mag­dol­na, aki 1900-ban egy mis­kol­ci far­san­gi bálon meg­is­mer­ke­dett egy ellen­áll­ha­tat­lan sor­ha­jó­ka­pi­tánnyal. Hor­thy Mik­lós­nak hív­ták a tisz­tet, aki aztán itt, a sof­ro­nyai kas­tély­ban el is jegyez­te ked­ve­sét.

Hazajáró epizódban szerepelt: