Pusztina

Uticélok / Székelyföld / Moldva
Nehézségi szint:
2/10

A Tázló mellett valószínűleg a madéfalvi vérengzés után, az 1700-as évek végén idevándorolt székelyek alapították meg Pusztinát. A szájhagyomány szerint a Csíkból érkezők először egy román faluba, Blegyestbe mentek, ahol cséplést vállaltak, majd onnan jöttek a mai Pusztina helyére. A kedves kis falunak a román népszámlálási statisztika különös logikája szerint nincs magyar lakója, pedig a magyar anyanyelvűek és a római katolikusok aránya egyaránt több mint 97%.

 

Hazajáró epizódban szerepelt: