Pontok

A Moldova völgyében, Moldvahosszúmező után kezdjük meg az emelkedést a Kárpátok északkeleti bástyája, a Ráró érintetlen vadonjában. Az évszázados Slatioara  őserdőben nem ritkák...

Pontok

Az 1764-es esztendő keserves év volt a székelyeknek, hiszen a Mária Terézia által elrendelt székely határőrség újbóli felállítása erőszakos sorozásba torkollott. Sokan hagyták el...

Hazájaró műsorok

Ritkán, óvatosan, de annál tudatosabban kel át a hazajáró a Kárpátok külső oldalára, hisz a vízválasztó gerinceken túli terület is temérdek természeti kinccsel és magyar...

Pontok

A Tázló mellett valószínűleg a madéfalvi vérengzés után, az 1700-as évek végén idevándorolt székelyek alapították meg Pusztinát. A szájhagyomány szerint a Csíkból érkezők...

Pontok

Forrófalva és Nagypatak közös temetőjében egy igen becses építészeti emlék áll. Ez a 15. századi alapítású Szent Márton fatemplom. Forrófalu a hagyomány szerint a falu nevét a...

Pontok

A Szeret folyó partján fekszik Trunk. A falu nevezetes szülötte, Benedek Márton csángómagyar orvos, akit 1986-ban a kommunisták meghurcoltak, majd kivégeztek. A hagyomány szerint halálakor...

Pontok

Az egyik legnagyobb csángó-magyar település Klézse. Majd hétezren élnek Klézsén, római katolikus déli és székelyes csángók. A kutaknak errefelé különleges tisztelete van, az ősi...

Hazájaró műsorok

Amerre a nap kel, messze, a Kárpátokon túl, a hajdani Etelköz nyugati szegletében, a Szeret folyó völgyében van egy kicsi, elzárt, varázslatos világ. Magukra hagyott, elfeledett emberek...