Laskó

Uticélok / Délvidék / Drávaköz
Nehézségi szint:
2/10

Az Árpád-kori Las­kó a 15. szá­zad­ban már mező­vá­ros volt. Miu­tán kato­li­kus temp­lo­mát a törö­kök elpusz­tí­tot­ták, a híres bara­nyai refor­má­tor, Sztá­rai Mihály az itt élők több­sé­get átté­rí­tet­te. Így tör­tén­he­tett, hogy mire újjá­épült a temp­lom, már a refor­má­tu­so­kat szol­gál­ta.

A világ­há­bo­rúk hősi halot­tai előtt tisz­te­leg az “Ősök jus­sán“ emlék­mű, mely­nek szí­nes alak­ja a Zsol­nay gyár­ban készült.

Hazajáró epizódban szerepelt: