Bélfenyér

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
2/10

Miu­tán Bél­fe­nyér öreg, román kori kato­li­kus temp­lo­ma „oly kicsi vala, hogy híve­i­nek felét sem fogad­ha­tá magá­ba,” Kol­lo­nitz Lász­ló nagy­vá­ra­di püs­pök 1785-ben új Isten házát emelt helyé­re.

„Iste­nem­nek, fajom­nak.” Ezt hir­de­ti a temp­lom­mal szem­ben az egy­ko­ri zár­da­épü­let, amit már Bunyi­tay Vin­ce kano­nok épít­te­tett a leány­ne­ve­lő vin­cés nővé­rek szá­má­ra.

1949-ben elül­döz­ték az apá­cá­kat, de a vissza­szol­gál­ta­tott ház, hála Kiss Már­ton plé­bá­nos­nak és a Kol­ping Csa­lád­egye­sü­let­nek, ma újra a fel­nö­vek­vő nem­ze­dék szü­lő­föl­dön mara­dást szol­gál­ja.

Hazajáró epizódban szerepelt: