Bélfenyér

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
2/10

Miután Bélfenyér öreg, román kori katolikus temploma „oly kicsi vala, hogy híveinek felét sem fogadhatá magába,” Kollonitz László nagyváradi püspök 1785-ben új Isten házát emelt helyére.

„Istenemnek, fajomnak.” Ezt hirdeti a templommal szemben az egykori zárdaépület, amit már Bunyitay Vince kanonok építtetett a leánynevelő vincés nővérek számára.

1949-ben elüldözték az apácákat, de a visszaszolgáltatott ház, hála Kiss Márton plébánosnak és a Kolping Családegyesületnek, ma újra a felnövekvő nemzedék szülőföldön maradást szolgálja.

Hazajáró epizódban szerepelt: