Belényesszentmiklós

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
2/10

Ott, ahol a Feke­te-Körös a sík­ság­ra lép, a Belény­es­szent­mik­lós felet­ti tera­szon, egy Árpád-kori pálos kolos­tor temp­lo­má­nak meg­ro­gyott tor­nya, mint meg­cson­kí­tott magyar­sá­gunk jel­ké­pe kiált az ég felé. Úgy regé­lik, a tatár­dú­lás előtt, her­ce­gi palo­ta, Géza király vadász­kas­té­lya állt itt, ked­venc vadász­te­rü­le­té­nek szí­vé­ben. A folyó kiszé­le­se­dő völ­gyé­nek tera­sza­in tele­pült fal­vak múl­tunk leg­ősibb réte­ge­i­ben gyö­ke­rez­nek.

Hazajáró epizódban szerepelt: