Bántornya

Uticélok / Délvidék / Muravidék
Nehézségi szint:
2/10

A falu ékes­sé­ge az Árpád-kori temp­lom, mely­ben Aqui­la János fres­kó­it cso­dál­hat­ja meg az erre járó. Köz­tük a leg­be­cse­sebb a Szent Lász­ló-legen­da fali­kép­so­ra.

Hazajáró epizódban szerepelt: