Beréd

Beréd templomát 1759-ben ácsoltak össze, pusztán faszegek felhasználásával.

Zsemlér

Szent László király tiszteletére szentelt, katolikus templomuk 1805-ben épült. A történelmi emlékfal az egész felvidéki magyar sors jelképe.

Varsány

A 12. században épült fel az egyik legősibb falu, Varsány Szent Annának szentelt temploma. Mára az ódon épület – átvészelve a zord időket – a vidék legrégebbi épített örökségévé vált.

Erdőbádony

Amikor az 1300-as években már elegendő erdőóvó élt a zólyomi királyi ispánság sűrű vadonjának apró településén, ideje lett, hogy saját templomuk legyen. Azóta áll Isten háza Erdőbábonyban, Szent Katalin tiszteletére.

A hitnek ma is nagy szerepe van a faluban. Itt van a Xavéri Szent Ferenc nevét viselő katolikus szeminárium új épülete, ahova még II. János Pál pápa is ellátogatott.

Hidegpatak

Az Alsó- és Felsőhidegpatakból álló gyönyörű, hegyvidéki fekvésű települést a 16. században a Lipcsei és Dolhai családok alapították és telepítették be bojkó ruszinokkal.

Felsőhidegpatak egy a ruszinokra jellemző, remekbe szabott szakrális épülettel is büszkélkedhet: a görög katolikus fatemplomot 1804-ben építették, Szent Miklós tiszteletére. Szomorú, hogy a modernizmus előfutára itt bádog formájában jelent meg, amelynek takarásából alig látszik ki az egykori népi mestermunka.

A település érdekessége, hogy egykor legalább hatvan ruszin család viselte a Rákóczi családnevet, amely az ősi Rákóczi-kultuszra emlékeztet.

Érdekesség, hogy a ruszinok nemzethűségéről tanúskodik az is, hogy az első világháború idején az orosz betörés után a faluban rekedt magyar honvédeknek menedéket és élelmet nyújtottak, saját életüket is kockáztatva.

Magyarittabé

A református magyarok 1866-ra építették fel templomukat. Hatalmas méretei erős közösségről tanúskodnak. A templom előterében 1904-ben leplezték le Kossuth Lajos mellszobrát.

Lónya

Az Árpád-kori település volt Bánk bán, majd II. András birtokában is, mígnem a Lónyay családhoz került. Fa harangtornya már messziről látszik, temploma már nyolc évszázada hirdeti Isten dicsőségét. Itt találjuk hazánk legrégebbi „köpenyes” Mária ábrázolását.

A Lónyay család 27 tagja nyugszik a sírkápolnában, köztük Bereg vármegye alispánja, Lónyay János, és a néhai miniszterelnök Lónyay Menyhért.

Sóvár (Tótsóvár)

A Soós család birtokán hosszú évszázadok óta termelték ki a sót. 1752-ben a talajvíz elárasztotta a bányákat, így a mélyművelést egy új eljárás váltotta fel: úgynevezett főzéssel nyerték ki a sót a mélyből felszivattyúzott vízből.

A középkori település legősibb fennmaradt magyar emléke a várdombon álló Szent István király templom legalább 700 esztendeje hirdeti Isten dicsőségét.

Tornaszentandrás

Varázslatos kis szakrális emléke a Szent András templom. Hazánkban egyedülálló módon, kettős szentéllyel építették. Szent András legendáját, apostolokat és királyokat ábrázoló középkori freskómaradványai a 14. század emlékei.