Nagydobrony

Uticélok / Kárpátalja / Bereg
Nehézségi szint:
1/10

A mai Kár­pát­al­ja leg­na­gyobb magyar­lak­ta tele­pü­lé­se Nagy­dob­rony. Itt él a leg­ke­le­tibb palóc közös­ség, kik­nek szo­ká­sa­it a Magyar Ház mögöt­ti táj­ház­ban ismer­het­jük meg.

Kár­pát­al­ja leg­na­gyobb refor­má­tus temp­lo­mát is itt talál­juk.

A két nagy világ­égés­ben elesett magyar hon­vé­dek­nek 1941-ben emelt szob­rot Nagy­dob­rony közös­sé­ge.

Nagy­dob­rony­ban ma is él a nép­ha­gyo­mány, a tele­pü­lés híres szőt­te­se­i­ről.

Hazajáró epizódban szerepelt: