Zsemlér

Nehézségi szint:
1/10

Szent Lász­ló király tisz­te­le­té­re szen­telt, kato­li­kus temp­lo­muk 1805-ben épült. A tör­té­nel­mi emlék­fal az egész fel­vi­dé­ki magyar sors jel­ké­pe.

Hazajáró epizódban szerepelt: