Zichy-határ

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
3/10

A Király­er­dő észak­ke­le­ti pere­mén kiter­jedt karszt­fenn­sík, a Zichy-határ terül el, amit sokan téve­sen tíz­fa­lu­si-fenn­sík­nak neve­zik, pedig nem árt tud­ni, hogy a „Zichy határ” román neve az impé­ri­um vál­tás­kor lett „Zece hota­re”, amit aztán később, elfe­led­ve az ere­de­ti elne­ve­zést magyar­ra vissza­for­dít­va nevez­tek „Tíz­fa­lu­si-határ­nak.”

Hazajáró epizódban szerepelt: